В Русе ще бъде изградено енергийно ефективно улично осветление и система за мониторинг на обща стойност 1 953 179 лева. Това предвижда ЕСКО (договор с гарантиран резултат) договорът, който общината ще сключи, след като предложението беше одобрено вчера от Общинския съвет.
„Важно е да се отбележи, че ЕСКО договорът не е кредит или кредитен инструмент, а лизинг, при който общината първо получава актива, възползва се от неговото благо и със спестените средства заплаща. Срокът за изплащане е 5-годишен, като вноските са на шестмесечие. Съществен момент е системата за контрол, която ще предоставя информация дали наистина са постигнати заложените в договoра икономии. В случай, че те не са изпълнени, общината няма да заплати предвидените в договора средства на изпълнителя“, обясниха от кметството.
Инвестицията се извършва изцяло за сметка на изпълнителя, а Общината заплаща единствено при постигане на договорените икономии на електроенергия.
Годишното общинско потребление на електроенергия за улично осветление през изминалата година е на стойност 1 900 000 лева с ДДС. На база актуалните цени на електроенергията ЕСКО договорът предвижда годишни спестявания от 478 000 лева.
Планира се да бъдат подменени общо 4418 осветителни тела, като предварителните данни сочат, че по този начин ще бъдат спестени близо 24 процента от разходите за електроенергия в Русе и почти 60 на сто от тези в русенския квартал Средна кула и 47,64 процента  в квартал Долапите.