С 32 гласа „за“, 1 „против“ и 15 „въздържал се“ общинските съветници подкрепиха предложението Община Русе да изтегли кредит от 12 милиона лева за основен ремонт на русенски улици и тротоари. С парите ще се асфалтират 28 улици с обща площ 181 830 кв.м и ще се ремонтират тротоари с площ 32 204 кв.м. 
Стойността на кредита е определена на база на количествено-стойностни сметки на пътни инженери и е съобразена с темповете, с които изпълнителите биха се справили със строителните дейности. Гратисният период, в който Общината няма да плаща задължения, е 2 години. В същото време ще има възможност парите бързо да бъдат вложени и ремонтите да се извършат в рамките на 24 месеца.
За всяка улица ще бъде извършено проектиране и основен ремонт на пътната настилка и тротоарите. Там, където велосхемата на Русе предвижда велоалея, такава ще бъде проектирана и изградена.
Към тези 12 млн. лева, осигурен с кредит, ще се добавят поне 4,2 млн. лева от местния бюджет, които също се използват за обновяване на уличната мрежа. Други 3,2 млн. лв. вече бяха отпуснати на Общината с решение на Министерския съвет. Те са за основен ремонт на ключовите улици „Плиска“, „Доростол“, „Солун“ и „Тулча“, по които ежедневно преминават хиляди русенци.