Трима са допуснатите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството кандидати за управител на „Водоснабдяване и канализация“-Русе. Между тях ще бъде избран титуляр, тъй като изпълняващият в момента длъжността инж.Илиан Милев бе назначен до конкурс. 
За поста са подали документи четирима кандидати, от които са одобрени трима - сегашният управител Илиан Милев, главният счетоводител на ВиК-Русе Галя Влаева и бизнесменът Константин Велев. Те трябва да разработят концепция за развитие на дружество за 5-годишен период на управление, за какъвто ще бъде сключен договорът с победителя, след което ще бъде проведено събеседване.