С 47 гласа „за“ и само 1 „против“ Общинският съвет подкрепиха предложението да се учреди безвъзмездно право на ползване на Летище Рус за срок от 10 години в полза на „Еърпорт Русе“ ООД - дружеството, регистрирано с тази цел от фирмите „Стройпроект“ ЕООД на Христо Крушарски и „Щраплан“ ЕООД на Антони Търницов.           

Дебатите продължиха близо три часа, но в крайна сметка съветниците се обединиха около мнението, че това е една отлична възможност да се развие русенския аеропорт без Общината да инвестира в него средства, а същевременно се запази обществения интерес.
Основните притеснения на изказалите се бяха свързани с внасянето на точката в последния момент и липсата на време за детайлен преглед и обмисляне на предложението.
Наред с ГЕРБ и СДС критики в тази посока отправи и участващата в управляващото мнозинство ВМРО чрез председателя на групата Асен Даскалов, който обаче уточни, че предложението ще бъде подкрепено. 
„Днес ще решите дали то /летището/ ще се развива, дали ще има търговски полети или ще е поредният голям въпрос, който пропиляваме в политически бездействия. Още миналата година обявих, че търсим субект, който да оперира летището. Точката е формулирана безвъзмездно, но в точка две са задълженията на дружеството, които не са безвъзмездни. Няма да ни донесе палет с пари, но вижте колко пари ще струва на тези хора да го направят. Само изработването на генерален план е 700а000 лева, трябват ни национални експерти, които ще бъдат наети. В момента пред нас не са малайзийски субекти, каквито се появиха в началото, нито други хора, които искаха да го приватизират. Имаме ясни субекти - две български компании, които ще вложат милиони. Ясно е какво искаме да правим - искаме да възобновим търговските полети. Ние предвиждаме срок от две години да се изпълнят дейности, да се възобнови летателната годност. Ако не стане, можем да прекратим договора, а всичко изпълнено ще остане за общината, включително изработеният генерален план и ще сме направили мощна крачка напред. 51 души днес могат да дадат зелена светлина и да покажат, че летището е собственост на общината“, заяви кметът Пенчо Милков.
За огласяването на инвестиционното предложение в последния момент кметът обясни, че след внасянето му е било необходимо време, за да се направи правен анализ, а фирмите „Стройпроект“ и „Щраплан“ ЕООД да регистрират свое дъщерно дружество, което да бъде страна по договора с Общината. А бързането е предизвикано от необходимостта оградата около летището и осветлението за нощни полети да бъдат завършени до април, за да може „Стройпроект“ да извършва основната си дейност - борба с градушките и предизвикване на извалявания посредством самолети.
Друг проблем според съветниците беше липсата на гаранции за това, че ще бъдат направени инвестициите на втори и трети етап от предложението, които предвиждат изграждане на писти и хангари за самолети тип „Боинг“ и „Еърбъс“, както и пътнически терминал. 
Ето какво заяви присъстващият на сесията Антони Търницов, който обясни, че са се насочили към Летище Русе заради дейността, с която се занимават - борба с градушките.
„Търсейки база, видяхме възможността да развием и по-нататъшен проект за граждански полети. Описали сме всички етапи, но има няколко пречки. Основната е чисто законодателна - че всеки един проект налага да има изработен генерален план и подробен устройствен план вследствие на генералния. Генералният план се приема в Министерството на транспорта и едва тогава може да се извършват инвестиции. В момента такъв генерален план не съществува и не дава възможност на никого да инвестира. Стигнахме до извода, че трябва да поемем риска да изработим документацията и след това да пристъпим към реализиране на целите. Ние обещаваме реални неща, с които работим от години. Нашият опит е гаранцията този проект да върви и да се случва. Ако не получим днес вашата подкрепа за този първи етап, ще търсим друг вариант“, каза Търницов.
Пред съветниците говори и пристигналият в последния момент Христо Крушарски.
„Желанието ми е да го направим да мога аз да си обслужвам моите дейности и да продължа с летището. До април трябва да има ограда, осветление за нощни дейности за моите полети и да ми е близо до Румъния, защото работя и там. В световен мащаб съм от 22 години, в България - от 4 години. Тук съм само по градушките, а в Румъния и по изваляванията. Намеренията ми са сериозни. Ако днес гласувате, утре съм на терен. Закупил съм част от нещата, за да започна, нещата са във ваши ръце“, каза Крушарски.
В края на краищата съмненията на съветниците като че бяха отстранени и всички групи подкрепиха предложението. В срок от 24 месеца „Еърпорт Русе“ трябва да изпълни множество ангажименти като изработване на Генерален план за развитие на летището и Подробен устройствен план, да извърши ремонт на оградата, пистите за излитане и кацане и пътническия терминал, да изгради система за видеонаблюдение и др.  При неизпълнение договорът за учредяване се прекратява без общината да дължи обезщетение и всички направени подобрения остават в нейна собственост.