Кандидатстването за четвъртия випуск на програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“ започна на 16 януари. Програмата за професионално развитие на училищни екипи е двугодишна и подкрепя училищата да подобряват управленските и преподавателските си практики, така че да допринасят за успеха на всички ученици в училището.
Училищата от Русе и региона могат да кандидатстват за участие в програмата до 15 март (или достигане на 100 кандидатури) през формуляр на сайта https://zaednovchas.bg/model-schools/.
В програмата могат да участват всички общински и държавни училища без никакви ограничения. Ключово условие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес. Участието в нея е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерство на образованието и учителите получават съответния брой кредити.
„Заедно в час“ започна „Училища за пример“ през 2020 година. Двугодишната програма обхваща близо 70 училища от 21 области на страната с разнообразен профил и предизвикателства. Фондацията е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.