Българските фирми „Стройпроект“ ЕООД на известния пловдивски бизнесмен Христо Крушарски и „Щраплан“ ЕООД на столичния предприемач Антони Търницов искат да възстановят летище Русе, така че да то бъде използвано за обслужване на граждански полети на авиацията с общо предназначение и в последствие за провеждане на полети за превоз на пътници и товари. Инвестиционното предложение е депозирано в Община Русе на 8 декември, а малко по-късно компаниите са регистрирали съвместното дружество „Еърпорт Русе“ ООД, в което държат по 50%.
Днес предложенията на двете фирми ще бъдат официално представени на пресконференция, а кметът Пенчо Милков внася извънредна точка за обсъждане на намеренията им на предстоящата сесия на Общинския съвет. Предложението е в полза на „Еърпорт Русе“ да се учреди безвъзмедно право за ползване за срок от 10 години.
Опитът за летене изглежда много солидно и обещаващо.
„Стройпроект“ ЕООД е сертифициран авиационен оператор, притежаващ собствени самолети и авиационен персонал. Фирмата е единственият български производител на системи за въздействие на времето, включително на системи за защита от градушка и увеличаване на валежите. Основната дейност на „Щраплан“ ЕООД е свързана с управление и консултиране на проекти в гражданската и военната авиация, както и комплексно проектиране в областта на летищата и летищната инфраструктура. 
 Концепцията на двете фирми за развитие на летище Русе включва три етапа. В началото на първия основен фокус ще бъде изготвянето на необходимата документация за лицензиране на летището, изготвяне на Генерален план и ръководства за управление и програми за сигурност. Намеренията са в този подготвителен период летище Русе да продължи да обслужва полети на авиацията с общо предназначение. В същото време ще се изградят бази за поддръжка на въздухоплавателни средства, което ще генерира работни места. Пътническия терминал ще бъде ремонтиран, така че капацитетът му да да отговори за полети с ATR 72-600, който ще се използва за оразмерителен самолет и за началния етап на търговските полетни операции.
По време на втория етап ще се извърши ремонт и реконструкция на писта за излитане и кацане в съответствие с категория „4С“ и размери 2500 м дължина, 45 ширина и оразмерителен самолет AIRBUS A320. Ще се изградят хангари за техническо обслужване на 4 броя въздухоплавателни средства AIRBUS A320 или BOING 737. Ще се доизгради аеронавигационната светлинна система и ще изработят нови процедури за полети и организация на въздушното движение за по-големи самолети.
Етап три включва изграждане на нов пътнически терминал с капацитет 500 пътници в час пик, изграждане на нова сграда и гаражи за самолетообслужваща техника, пожарна и др., изграждане на два нови перона с общо 14 стоянки за пътнически самолети с разпереност на крилата до 36 м и изграждане на допълнителни хангари за техническо обслужване на самолети AIRBUS A320 или BOING 737.
Предложението на Пенчо Милков предвижда при неизпълнение на дейностите в определените срокове Общината ще има право да прекрати договора за учредяване на право на ползване, като всички извършени подобрения остават в нейна собственост без тя да дължи обезщетение. Данъчната оценка на правото на ползване на имота за срок от 10 години е в размер на 1 698 839,40 лева. Според докладната на кмета до Общинския съвет за покриване на нормативните изисквания за състоянието на летищната инфраструктура в аеропорта в Щръклево ще трябва да се вложат над 3 млн. лева.