Едно от огромните предизвикателства, с които се срещнахме, беше приемането на първите за нашата страна специфични и подробни природозащитни цели - 43. Това заяви служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова на откритото заседание на Министерския съвет, на което служебното правителство представи резултатите от своята дейност.
Чрез приемането на алгоритъма на целите осигурихме подход за дългосрочен устойчив механизъм, посочи министърът.
Тя каза, че често работата на екипа на МОСВ е невидима, но тя подкрепя дейностите на други ведомства. Често си позволявам да кажа, че ние сме шерпите, които без кислородни маски помагат на алпиниста да изкачи върха, коментира Карамфилова.
(Следва)