Необходима е актуализация на Стратегията за развитие на Югоизточния регион. Това заяви областният управител на Ямбол Георги Чалъков, който днес участва в местна конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", който Българската телеграфна агенция изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. Регионалната конференция се провежда в националния пресклуб на БТА в Ямбол.
В сега действащата стратегия има много проекти, насочени основно към Бургас, което всъщност не следва политиката за сближаване. На двата големи града в Стратегията на Югоизточния регион, за съжаление, е отредена роля на „догонващи“ и за тяхна сметка ще бъде развитието на Бургас.
Според областния управител на Ямбол актуализация на Стратегията е необходима, защото при разработването ѝ не са взети под внимание данните от Националното преброяване през 2021 година. То показва, че в областта има демографски срив и нивото на населението е стигнало до това през 1025 година. „Голяма част от хората напускат регионите – т.нар. вътрешна миграция, посочи Чалъков.
В актуализацията на Стратегията ще се добавят проекти и на територията на Сливен и Ямбол. Като важни за развитието на двата областни града Чалъков открои проекта за създаване на четирилентов път между двата областни центъра, както и изграждането на обща индустриална зона на летище „Бършен“ край Сливен. „Правим всичко възможно тези проекти да станат реалност, по тях се работи непрестанно с подкрепата на всички общини и местната власт, както и на областните управители“, посочи той.
Друг важен за област Ямбол проект е жп-линия Ямбол – Одрин, каза още областният управител и добави, че по темата е разговарял лично със заместник-министъра на транспорта и го е уверил в подкрепата за него от страна на местната власт. Той съобщи, че е започнала подготовка на предпроектни проучвания, ще се разработят парцеларни планове и процедури по отчуждаване. 
От огромно значение за развитието на региона, според Георги Чалъков, е и път 1 - 7 да се превърне в скоростен път, който да поеме натоварения трафик от Турция. „Този път се явява основополагащ за развитието на тези транспортни връзки, каза той и допълни, че се правят предпроучвания за разширяването му. Предвижда се още ГКПП „Лесово“ да стане пункт с мащабите на „Капитан Андреево“ , както и да се направи връзка между двата пункта чрез разработване на трасе за скоростен път. Чрез тези пътища инфраструктурата ще поеме този голям трафик, което ще доведе и до по-малък пътен травматизъм.
„Чрез кохезионната политика, програми и национално финансиране да създадем базовата инфраструктура, за да може хората да имат достъп и условия да останат в регионите“, коментира областният управител.
Целта на проект "Европа в България: Общо бъдеще" е да предоставя информация на широката общественост и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите на местно ниво и ролята за изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.