За първи път кабинет е разработил и приел такъв пакет от мерки за подкрепа на уязвимите групи хора, получаващи целеви помощи за отопление. Няма друг такъв кабинет от времето, откогато се прилага тази мярка, от далечната 2008 г. Това заяви служебният вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на открито заседание на Министерския съвет, на което служебното правителство представи резултатите от своята дейност.
С този пакет от мерки достигнахме до всеки десети гражданин в България, подчерта Лазаров.
Той припомни, че е бил част от четири редовни и четири служебни кабинета. Отчете, че в сегашното служебно правителство се е чувствал най-подкрепен и благодари на колегите си за екипната работа.
Благодарение на тази екипност, в Министерството на труда и социалната политика имахме възможността да разработим и да предложим за обсъждане поредица от инициативи, които да се отразят върху жизнения стандарт и да запазят качеството на живот на уязвимите групи в среда на повишаващи се цени на енергоносители и на храни, коментира той.
(Следва)