Семинар на тема „Силата на общността в подкрепа на младежи от уязвими групи“, организиран от Международния младежки център, ще се състои в Стара Загора на 19 и 20 януари, съобщават от пресцентъра на местната администрация. Официалното откриване ще бъде в 9:30 часа. 
Форумът е насочен към работещи в сферата – медиатори, педагогически съветници, неформални лидери и други, посочват от общинския пресцентър. Основен фасилитатор в рамките на семинара е Александра Райкова, обучител от Съвета на Европа, която има дългогодишен опит и познания по темата. 
Целите, които си поставят от Международния младежки център, са запознаване на участниците с програми, проекти и инициативи, които подпомагат личностното и професионалното развитие на младежи от уязвими групи, изграждане на партньорски отношения с работещи в тази сфера в област Стара Загора и подпомагане на изграждането на общности, които да бъдат в подкрепа на младите хора. 
Основен фокус на дейността на Международния младежки център в Стара Загора са младежите и тези, които работят с тях, се посочва в официалния сайт на организацията. Центърът развива международно сътрудничество в рамките на младежкия сектор. Екипът работи в различни направления и реализира дейности като обмен на добри практики, дебати и дискусии, национални и международни конференции, неформални обучения и работни срещи, клубове по интереси, както и занимания за свободното време.