Румъния поема председателството на Комитета по сигурност на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Това съобщават от Министерството на външните работи на страната. Мандатът се поема по искане на настоящото председателство на ОССЕ, изпълнявано от Северна Македония. 
Сред задълженията на Комитета са обсъждане на невоенни и политически аспекти на сигурността и подпомагане на подготовката за организиране на Годишната конференция за преглед на сигурността на ОССЕ.
“В контекста на упражняването на този мандат, Румъния ще подкрепя постигането на целите на организацията в областта на борбата с трафика на хора, управлението на границите и борбата с тероризма. По този начин, в сътрудничество с действащото председателство на ОССЕ от Северна Македония, Румъния ще обърне повишено внимание на изпълнението на ангажиментите, поети от всички участващи държави, и ще улесни консолидирането на международните усилия за борба с транснационалните заплахи за сигурността”, става ясно от прессъобщение, разпространено до медиите.