Ятата от зеленоглави патици и корморани са най-многобройни по поречието на Дунав. Това установи 47-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България, в което участваха и експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Наблюдението започна в ранните часове на 14 януари в участъка от остров Батин и бе проведено в определени точки по течението на реката до Русе.
Наблюдавани са още качулата потапница, зимно бърне, обикновен фиш, малък гмурец и черногуш гмуркач.
В посочения участък тази година не са наблюдавани големи струпвания на лебеди, гъски и пеликани. Традиционно в градската зона на реката са установени речна и жълтокрака чайка. 
В глобален мащаб среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици се провежда ежегодно от 1967 година. То е една от най-старите в света изследователски програми, които включват гражданската наука. В България първите такива наблюдения са проведени през 1977 година.