9600 зеленоглави патици са отчетени за областта по време на 40-тото издание на Среднозимното преброяване за територията на русенската инспекция по околната среда и водите. С това видът се нарежда на първо място по численост сред водолюбивите птици. След зеленоглавата патица по численост се нареждат речните чайки, следвани от малкия и големия корморан.
Преброяването е извършено на 16 и 17 януари, а в него се включиха експерти по биологично разнообразие, представител на Българското дружество за защита на птиците и доброволци. Русенският преброителен пункт е бил по поречието на река Дунав в местността Стълпище.