Петима русенци са подали заявление за вписване регистъра на хазартно уязвимите лица. Той се поддържа от НАП и работата му бе подновена след двегодишно прекъсване на 12 декември м.г. Списъкът обхваща хора, които смятат, че имат или биха могли да развият хазартна зависимост. Регистърът не е публичен, достъп до него имат само ограничен брой служители, определени от изпълнителния директор на НАП и хазартните оператори.
Организаторите на хазартни игри могат да заявят връзка към регистъра през новата специална електронна услуга в е-портала на НАП. За целта трябва да подадат заявление за достъп с квалифициран електронен подпис (КЕП), което се потвърждава от служител на НАП.
Всеки, който смята, че не може да контролира времето, прекарано в хазартни игри и средствата, които изразходва за участие в тях, може да подаде искане за вписване в регистъра. Документът може да се внесе на място в офис на НАП или да се изпрати по имейл: [email protected], като в този случай трябва да е подписан с квалифициран електронен подпис. В искането има възможност да се посочи конкретен период, за който да се извърши вписването, като той не може да бъде по-кратък от две години. 
Повече информация за възможностите за вписване или заличаване от регистъра е публикувана в рубриката „Отговорен хазарт“ в сайта на приходната агенция, в YouTube канала на НАП или от Информационния център на телефони: 0700 18 700 и +359 2 9859 6801 на цена, според тарифите на съответния оператор.