От 5 януари е отворена електронната система за прием в детски градини, яслени групи към детски градини и подготвителни групи към училища в Русе и общината. Родителите могат да подават заявления съобразно графика, публикуван на сайта за прием https://dzpriem.ruse-bg.eu:5443/, раздел „Класирания“.
На всички класирания до април включително се приемат само деца за попълване наличните свободни места за настоящата учебна 2022/2023 година. 
Важна информация за родителите на деца, родени през 2020 г., на които им предстои прием в първа възрастова група на учебната 2023/2024 г.: заявления за прием се подават до 02.06.2023 г. включително, в сайта за прием в детски градини на територията на Община Русе, както и на място във всяка детска градина. За повече информация: Община Русе, отдел „Образование, спорт и младежки дейности“, адрес: ул. „Цариброд“ 3, телефон: 082/506 502, 082/506 500.