Община Русе е подписала в петък договора с „Рисайлинг Енд Уейст Калекшън“ за събиране на битови отпадъци на територията на 13 населени места, включително ДЗС и кварталите Средна кула, Долапите и Образцов чифлик. Той е със срок до 9 януари 2025 г. и е на стойност 3 370 632 лева с ДДС.
„Рисайлинг Енд Уейст Калекшън“ е консорциум, в който участват русенската „Декра-Строй“ и „Сорико“ /Нова Загора/. Той бе предложил най-добрата оферта с цена от 97,88 лева без ДДС за сметосъбиране и транспортиране на тон боклук плюс 0,50 лева за дезинфекция на всеки съд за събиране на битови отпадъци. Победителят по обществената поръчка бе обявен още през май миналата година, но изборът бе оспорен от „Титан БКС“ ЕООД първоначално в Комисията за защита на конкуренцията, а после и във върховния административен съд. Едва в края на миналата година магистратите потвърдиха законността на решението за избор на изпълнител, така че договорът с него вече можеше да бъде подписан.
Обществената поръчка за за събиране и транспортиране на отпадъците от 13 населени места е с бюджет до 5 055 948 лева с ДДС, тъй като е предвидена възможност след изтичането на двете години срокът на договора да се продължи с още една.