Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов се срещна с Лилия Иванова, председател на Българо-украинската индустриална камара (БУИК). Една от обсъдените теми е била подготовката на българо-украински бизнес форум, съобщиха от БТПП.
По време на работната среща е направен обзор на дейностите на БУИК през изминалата година, поставяйки акцент върху състоялия се през декември в Русе регионален бизнес форум „Възстановяване на Украйна - възможности за сътрудничество“. Една от основните теми на форума, която се открои като дискусионна, бе стратегическата роля на ГКПП „Дунав мост“ в Русе за развитието на търговско-икономическите отношения между двете държави.
Симеонов и Иванова се съгласиха, че темата е особено актуална в настоящия кризисен момент на съществуващ военен конфликт на територията на Украйна. Ето защо БТПП, съвместно с БУИК, повдигнаха отново въпроса по официален път, като изпратиха до институциите свое становище с предложения за усъвършенстване и оптимизиране на дейностите на граничния пункт.
В становището се изтъква, че основната сухопътна артерия, свързана с доставки от и за Украйна или осигуряваща транзит за стоки през България, е ГККП-Русе. Съществуващите и преди затруднения с обработката на стоки и товари и съпътстващите ги забавяния сега ескалират многократно поради увеличения стокообмен, посочват двете организации, като изтъкват, че за 2022 г. той е с около 83 на сто повече спрямо 2021 г. За периода март-ноември само на ГКПП-Русе обработените стоки и товари за 2022 г. са близо четири пъти повече отколкото през 2021 г. Камионите и тировете чакат по данни на превозвачите между три и пет дни. От организациите напомнят, че през този пункт изнасяме ключови за украинската икономика ресурси и стоки, като петрол, нефтени продукти, горива, медикаменти, храни, електрически акумулатори и стъклени изделия и изтъкват, че е наложително да се търсят варианти за решение за облекчаване на преминаването. От друга страна, българските компании внасят значителни количества семена и олио от слънчоглед, дрехи, полупродукти от желязо и нелегирани стомани и др. от Украйна през ГКПП-Русе, които са важни за нашето производство и потребление, се посочва в становището. Отделно, блокирането на трафика на стоки по железопътната линия със Сърбия, показа, че е необходимо осигуряването на алтернативни маршрути с Румъния, изтъкват двете организации.
В становището се напомня, че проблемът е поставян нееднократно пред изпълнителната власт от бизнеса, работодателските организации и граждани.
„Наясно сме, че са правени опити за постигане на споразумение между правителствата на България и Румъния за подобряване на ситуацията. Но е факт, че до този момент решение не е намерено“, са категорични двете организации.
Сред възможните мерки за подобряване на ситуацията, които според двете организации трябва да бъдат предприети координирано от всички отговорни институции, са облекчаване на административната тежест, произтичаща от регулаторните режими, администрирани от МВР и структурите на МФ, междуправителствени споразумения, които дават възможност за облекчаване на трафика, включително и чрез възстановяване или изграждане на нови ГКПП на българо-румънската граница. Важно за бизнеса и гражданите е опростяване на формалностите и улесняване на процеса на получаване на бързи и качествени услуги, посочват двете организации.
В становището се настоява за бърза реакция и организиране на съвместна среща, на която да бъдат обсъдени предложенията на бизнеса за бъдещи действия. Не бива да забравяме, че обсъждането на казуса е важно и в контекста на присъединяването ни към Шенгенското пространство, се припомня в становището на БТПП и БУИК.