Антените на мобилните оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях. Това сочи доклад на Регионалната здравна инспекция, който анализира резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2022 година.
Извършените 210 измервания показват, че на територията на град Русе и областта стойностите на показател „Плътност на мощност“ са много под определеното допустимо ниво от 10 микровата на квадратен сантиметър. 
На територията на град Русе най-високи измерени моментни стойности от 1,48 микровата/кв.см и средна стойност 1,12 мкв/кв.см са отчетени до блок „ЦЮР-1“. За областта е констатирана максимално измерена моментна стойност 1,15 мкв/кв.см и средна стойност 0,93 мкв/кв.см в град Мартен. 
Срещу антените на мобилните оператори периодично тръгват брожения, раздухвани в социалните мрежи както от необразовани граждани, така и от агенти на чуждо влияние, водещи хибридни войни срещу всяко нещо, за да се създава чувство за деструктивизъм и несигурност. Истерията надмина всички рекорди преди две години, когато в градовете започна изграждането на 5G мрежите. Тогава се разпространяваха всякакви невероятни теории - от екзотичната че 5G мрежите убиват гълъбите до безумната, че чрез тях се осъществява умишлено разпространение на коронавируса.
Съдейки по доклада на РЗИ-Русе обаче, явно страховете от антените са останали в миналото, изместени от новите - войната, енергийната криза, инфлацията. Логично след като диванните армии, които от години тролят интернет пространството, бяха пренасочени към по-важна задача - да осигуряват пропагандно конфликта в Украйна. В резултат в РЗИ-Русе за цялата 2022 г. няма постъпили сигнали или жалби от граждани във връзка с обекти, източници на нейонизиращи лъчения. Вниманието на гражданите е изместено върху съвсем други неща.