Антените на мобилните оператори не излъчват вредни лъчи, е заключението на Регионалната здравна инспекция след обобщаване на разултатите от направените в периода юни-ноември проби. В Русе е извършен мониторинг за проследяване на електромагнитните лъчения в детски градини, учебни и лечебни заведения в районите на 21 GSM станции. Никъде не е открито надвишаване на допустимите норми на електромагнитното поле. Същото се отнася и за изследваните още 40 антени на мобилни оператори в останалите осем общини в региона.