Върховният административен съд спря окончателно сделката за придобиване на „Нетуоркс България“ от „Виваком“. Магистратите потвърдиха решението на по-долната инстанция - Административния съд на София област, че Комисията за защита на конкуренцията трябва да направи по-детайлен преглед на множеството придобивания на местни оператори, договорени от „Виваком“ в цялата страна, като анализира съвкупното им въздействие върху пазара на телекомуникационни услуги. Решението на ВАС на практика връща процеса по преглед на сделката в КЗК отначало. И одобрението й изглежда доста проблематично, тъй като по-рано антимонополната комисия сложи на пауза пукупката на великотърновската „Телнет“ от „Виваком“ точно заради опасения от прекомерна концентрация, ако всички договорени придобивания бъдат завършени.
„Виваком“ и „Нетуоркс“ оповестиха, че е постигнато съгласие за придобиването на четири дружества от русенската група - „Нетуоркс България“, „Онлайн Директ“ ЕООД, „ТВН Дистрибуция България“ ЕООД и „Телко Инфраструктури“ ЕООД, през май миналата година. КЗК разреши сделката през юли. Сделката обаче бе атакувана от „Теленор“. Компанията обжалва решението на антимонополната комисия, че придобиването няма да доведе до прекомерна концентрация на търговска дейност и на две инстанции съдът се съгласява с този аргумент. Магистратите намират, че КЗК не е провела необходимото задълбочено проучване на съответните пазари. Поради което отменя решението на антимонополния орган и връща преписката по делото за ново произнасяне от регулатора, вече при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона. 
Забавянето и дори провалът на сделката едва ли ще огорчат клиентите на „Нетуоркс“. Доста русенци посрещнаха новината за продажбата с притеснения, че новия собственик може да влоши обслужването или рязко да вдигне цените. Поне за известно време тази опасност отпада.