Национална компания „Железопътна инфраструктура“ публикува предварителна информация за два свързани с Русе проекта, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост. Става въпрос за изграждането на интермодален терминал и за внедряване на система за безопасност ERTMS, ниво 2 в жп участъка Русе - Каспичан. Общата прогнозна стойност на двата проекта е над 241 млн. лв. без ДДС.
Обявлението на НКЖИ включва изработването на технически проект, работни чертежи, авторски надзор и изграждането на терминала в Русе. Прогнозната стойност на дейностите е над 54.1 млн. лв. без ДДС.
По график строителството ще продължи до средата на 2025 г., но само ако НКЖИ успее да сключва договорите за това до февруари 2023 г. След изграждането му терминалът ще бъде отдаден на концесия.
Строителните дейности включват: терминална площадка с един товаро-разтоварен коловоз с дължина за 26 вагона (520 м.), външни паркинги, като 2 от тях за инвалиди, 2-етажна административна сграда със застроена площ 307.5 кв.м и митнически пункт. Ще бъдат изградени още площадка за поддръжка и ремонт на мех. средства със сграда за поддръжка и ремонт на мобилната техника, автомивка за контейнери, както и пункт за ремонт на контейнери, но и площадка за хладилни контейнери.
Товаро-разтоварителната площадка ще е с ширина 68 метра, разделена на 3 зони: 2 по 26 метра и една по 16 метра с контрол на достъпа и наблюдаване чрез видео и инфрачервени камери.
Заложени са още нова служебна сграда към Приемно-отправния парк/ Терминална гара Русе изток, но и реконструкция на Разделен пост „Дунав“ - предвижда се основен ремонт на сградата. Нова Приемно-отправна гара/Терминална гара Русе изток с 3 електрифицирани коловоза с мин. полезна дължина от 750 м. 
Освен това е заложено и изграждането на пътна връзка от Индустриална зона Русе, северно от терминала с дължина около 450 м и габарит на пътно платно с четири ленти за движение по 14 метра и тротоар 6 метра. Проектът ще засегне високоволтова ВЕЛ 110 kV.
Проектът за внедряване на ERTMS, ниво 2 в жп участъка Русе - Каспичан е разделен в две обособени позиции. Първата е за внедряването на ERTMS, ниво 2 във въпросния участък, като това включва проектирането, доставката, строителството и въвеждането в експлоатация. Втората е за доставка на 4 автомобила с висока проходимост за нуждите на проекта. Прогнозната стойност е малко над 187 млн. лв. без ДДС. (187 013 335 лв.). Общият бюджет на инвестицията е 205.8 млн. лв. без ДДС.
Проектът е от изключително значение, тъй като ежедневно по направлението се движат 5 чифта пътнически влака между Русе и Каспичан.  Разстоянието от 142 км се изминава за близо 2 часа и 39 минути по данни на „БДЖ - Пътнически превози“. Средната скорост по направлението Русе - Каспичан е 54 км/ч.