Община Русе организира публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг с цел осъществяване на основен ремонт на част от пътната настилка в града. Планира се изтегляне на кредит в размер до 12 млн. лева, който да се погаси до 10 години, а парите се използват за решаване на множеството транспортно-комуникационни проблеми по уличната мрежа, възникнали при изпълнението на мащабния воден проект на „ВиК-Русе“ ООД.
Публичното обсъждане ще се проведе на 22 декември от 17.30 ч в Пленарна зала. От 19 до 21 декември включително, от 15:00 до 17:00 часа е предвидено време за свободен коментар по предложението в стая 212 в сградата на Община Русе с директора на дирекция „Финансово-стопански дейности“.