Приходите от нощувки във всички средства за подслон и местата за настаняване в област Русе през януари възлизат на 382 хил. лв., показват данните на националната статистика. 122 хил. лв. са оставени в хотелите ни от чужденци.
През януари на територията на област Русе са функционирали 42 средства за подслон и места за настаняване с общ капацитет от 1551 легла. Спрямо предходния месец от статистиката са изключени две места за настаняване със 160 легла.
Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване е 8437 и е по-висок от този от предходния месец. Приходите обаче намаляват и са на най-ниски нива отпреди повече от година.
Пренощувалите лица във всички средства за подслон и места за настаняване в областта през януари са 5125 и намалават както спрямо предходния месец, така и в сравнение с януари 2013 г. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 27%.
Места за настаняване с 1-2 звезди реализират 188 хиляди лева приходи от нощувки през януари - почти половината от всички постъпления за областта. На хотелите с 3 звезди се падат 102 хил. лева, а останалите са на сметката на двата четиризвездни хотела в Русе.
Общата заетост на леглата във всички средства за подслон и места за настаняване е 16.7%, което е с 5-6 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна стойност за страната.