Въпреки значителното поскъпване на жилищата в Русе от началото на годината, цените им са сравнително по-достъпни в сравнение с останалите пет най-големи града в страната, показва анализ на Уникредит Булбанк. Финансовите експерти на банката изчисляват колко годишни заплати са необходими, за да се купи едно средно по размер жилище, което според статистиката е от 73 кв. м. И се оказва, че за да си купи такова един русенец трябва да спести заплатата си за 5,8 години. Което е много по-малко отколкото би струвало на един жител на Бургас (7,3 години), Пловдив (7,7 години), Стара Загора (7,9 години) или Варна (9,1 години). 
Най-трудно си купуват нов дом живеещите в столицата. Там заплатите наистина са много по-високи отколкото в Русе и останалите градове, но пък цените на апартаментите са космически. Затова на един софиянец същия апартамент би струвал доходите му за 10,2 години.
За последните 20 години жилищата не са станали по-достъпни, тъй като ръстът на доходите и на цените са се покачили почти еднакво, показва анализът. 
На имотния пазар обаче периодично се надуват и пукат балони, така че е важно покупките да се правят в относително точния момент от пазарния цикъл.
Най-изгодна е била покупката на жилище в Русе през 2002-2003 г., когато за един средностатистически апартамент от 73 кв.м. са стигали доходите за 4,4 години. След това, в годините преди присъединяването на България към Европейския съюз, цените се покачват стремително като в пиковата 2008 г. стойността на едно жилище е равна на доходите за 15,2 години. Тогава се пукна балонът на ипотечните кредити в САЩ и финансовата криза се пренесе в Европа, като цените на апартаментите се сринаха наполовина и няколко години останаха на едно ниво, постепенно изпреварвани от доходите. Добра за покупка на имот година е била 2015-а с цена равна на 5,3 годишни заплати. А през 2018-а са трябвали вече 6,7.