Собственикът на фирма „Санси“ и концесионер на комплекс „Дунав“ д-р Симеон Симеонов е отправил предложение да закупи общински имот, съседен на изградения от него ресторант „Комплекс Дунав“. Теренът се намира на ъгъла на улиците „Петрохан“ и „Околчица“ и има площ от 380 кв.м. 
Данъчната оценка на имота е 11 552 лева, а според изготвена през ноември тази година оценка от експерт оценител пазарната му стойност е 100 500 лева. Кметът Пенчо Милков предлага с него да се допълни годишната програма за приватизация на Общината и да се открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата му.