Към Кърджали до края на януари трябва да потече газ от междусистемната газова връзка Гърция - България, каза пред журналисти кметът на общината д-р инж. Хасан Азис. 
Във вторник той е имал среща с министъра на енергетиката Росен Христов, на която е бил поставен въпросът за възможността да бъде изградена разпределителна база и станция за понижаване на налягането така, че и общината да се възползва от интерконектора. 
Това вече е възложено на лицензираната фирма за разпределяне на газ в област Кърджали - "Ситигаз", каза още кметът. Той допълни, че по информация на газоразпределителното дружество, към настоящия момент на територията на града са изградени между 50 км. и 60км. газопреносна мрежа, а над 350 са абонатните, които ползват газ. 
Възможността за ползване на газ от междусистеманата газова връзка е вследствие на сключен договор за присъединяване към газопреносната мрежа на ICGB между компанията собственик и оператор на газопровода и лицензираният газоразпределителен оператор за територията на община Кърджали.
Д-р инж. Хасан Азис коментира и факта, че общината е може би първата в страната с газифицирано село. Става въпрос за близкото село Сипей, в което вече има изградена газопреносна мрежа по една от главните улици.