Общо 44 милиона лева за купуване на училищни автобуси отпусна правителството. Допълнителните средства за Министерството на образованието и науката (МОН) са необходими, тъй като се налага обновяване на амортизирания автопарк. По този начин ще се гарантира безопасността на децата и учениците от населените места, в които няма детска градина или училище, съобщи пресцентърът на МОН.
Към момента в МОН са постъпили множество заявки за училищни автобуси. В исканията като належащи причини се посочват остарелите и амортизирани автобуси, лошото им техническо състояние и честите повреди.
С предвидените в бюджета за 2022 година 10 000 000 лв. за училищни автобуси бяха купени 34 автобуса. С допълнителните 44 млн. лева ще могат да се предоставят подходящи превозни средства на общини и училища, които спешно се нуждаят от подкрепа.
През август 2021 година от МОН съобщиха, че автобуси се предоставят приоритетно за средищни детски градини и училища, в които се обучават деца и от други населени места. При разпределението се отчита и броят на учениците, които нямат превоз до образователните институции.
Предимство имат също училища в труднодостъпни населени места. Доставките са съобразени и с потребностите, заявени от общините, училищата и детските градини.