Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков заяви на среща с представители на Камара на строителите в България и Българска браншова камара "Пътища", че ще поиска от "Български ВиК холдинг" ЕАД и от ВиК операторите да сключат споразумения до края на месеца за индексация на обектите, отнасящи се за европейско съфинансиране. "Същото съм поискал и от Агенция "Пътна инфраструктура", и от държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД“, допълни Шишков, цитиран от пресцентъра на Министерството.
"По този начин се надявам възможно най-бързо фирмите изпълнители на строителни обекти да получат средствата за индексация, защото те реално са изразходили тези пари и в условията на сериозна инфлация са работили по обектите", обясни на срещата министърът. Той апелира и Управляващият орган на ОПРР да работи по-активно за решаване на въпросите, свързани с индексацията на договорите на строителните фирми – бенефициенти по програмата.
За изчистване на въпроса, свързан с индексиране на изпълнените договори за строителство, Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предложи промени в Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки.
"Трябва да има ясни правила, по които да се работи и няма да спра да го повтарям", заключи регионалният министър.
Въпроси, свързани с индексацията на договорите за строителство и възможностите за ускоряване на процеса, бяха във фокуса на днешната среща на министъра с браншовите организации. В разговора участваха и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, ръководители и представители на Управляващите органи на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 и Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".
По-късно днес архитект Шишков проведе работна среща и с представители на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. В нея участва и заместник-министър Десислава Георгиева. С представителите на двете браншови организации регионалният министър обсъди широк кръг въпроси, свързани с прилагането на Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради и възможностите за прецизиране на някои текстове и срокове.
Коментирани бяха също темите за напредъка по въвеждането на дигитализацията на строителния процес, предстоящите промени в законите за устройство на територията, за обществените поръчки и др. Министър Шишков представи и детайли около строителството на национална детска болница и други големи инфраструктурни проекти.