Председателката на сръбския Координационен орган за равенство между половете и министър на културата Мая Гойкович заяви днес по повод 25 ноември, Международния ден  срещу насилието над жени, че 25 жени са били убити в Сърбия в резултат от семейно или партньорско насилие и 340 през изминалите десет години, съобщи белградската агенция Бета.
Трябва да влезем в борба срещу тази форма на партньорско и семейно насилие по-силни и по-решителни от всякога. Насилието, основано на пола, е сериозен проблем, както в нашата страна, така и по света, каза Гойкович.
Тя изтъкна, че досега Сърбия е постигнала значителен напредък в създаването на нормативна и стратегическа рамка за борба с насилието срещу жени, но е важно към този проблем да се подходи систематично чрез  по-добра координация между министерствата и други държавни органи и задълбочаване на сътрудничеството с международни организации и организации на гражданското общество.