Хранителният прием на сулфити би могъл да породи опасения за безопасността на потребители, консумиращи големи количества храни, които съдържат такива добавки, заключават експертите на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) в актуализираната си оценка на серния диоксид (E220) и сулфитите (E221—228). Пропуските в данните за токсичността означават, че степента на някои неблагоприятни последици за здравето не може да бъде потвърдена, заявяват от ЕОБХ.
Сулфитът се среща естествено в тялото ни, както и в храни като ябълки, ориз, лук и зеле, както и напитки като вино.
Сулфитите се добавят като консерванти и антиоксиданти (например за предотвратяване на потъмняването) към редица храни, включително сушени плодове и зеленчуци, продукти на основата на картофи, бира и малцови напитки, вино и плодови сокове. Те могат да се използват и за спиране на продължаващата ферментация по време на процеса на производство на вино.
Праг на безопасност 
"Наличните данни за токсичността не бяха достатъчни, за да се получи допустимото ниво на дневен прием. Вместо това Сметната палата изчисли границите на експозиция, като взе предвид приема на храна и дозата, свързана с невротоксични ефекти при изпитвания върху животни", коментира д-р Магед Юнес, председател на експертната група на ЕОБХ по добавките в храните и ароматизантите.
Границите на експозиция са съотношение между най-ниската прогнозна доза, при която се наблюдава неблагоприятно въздействие, и нивото на експозиция на веществото. При сулфитите съотношение под 80 може да е сигнал за опасения във връзка с безопасността.
"Изчислените от нас граници на експозиция са под 80 за потребители на значителни количества във всички групи от населението, с изключение на подрастващите. Това означава, че прогнозният прием за тези потребители потенциално надвишава това, което се счита за безопасно, с до 12,5 процента за деца (3-10 годишни) и до 60 процента за възрастни", обясни д-р Матю Райт, председател на работната група на ЕОБХ за серен диоксид-сулфити.
Панелът е открил доказателства за неблагоприятни последици за здравето на централната нервна система, като забавен отговор на нервните клетки към стимули, ранен признак на дисфункция на нервната система.
Учените на ЕОБХ също така са препотвърдили предишната си препоръка за по-нататъшно проучване на свръхчувствителността или нетолерантността сред някои чувствителни потребители поради пропуски в знанията.
Контекст на актуализираното становище
През 2016 г. ЕОБХ направи повторна оценка на безопасността на сулфитите като част от програмата за повторна оценка на добавките в храните, разрешени в ЕС преди 20 януари 2009 г.
По това време панелът определя временно групово допустимо ниво на дневен прием от 0,7 милиграма на килограм телесно тегло дневно в очакване на наличието на нови данни, необходими за заключение относно тяхната безопасност.
Въпреки че Европейската комисия отправи покана за предоставяне на данни за преодоляване на несигурността, описана в предишната преоценка на ЕОБХ, информацията, предоставена от промишлеността и налична в отворената литература, не беше достатъчна за установяване на допустимото ниво на дневен прием.
Европейската агенция по химикали (ECHA) направи оценка на серния диоксид отделно съгласно Регламента на ЕС за биоцидите, по-специално по отношение на употребата му при дезинфекцията на винени бъчви и като консервант за предотвратяване на микробния растеж в кутиите за обувки по време на съхранение и транспортиране.