През тази година са открити нови 17 гнезда на малък креслив орел, като идентифицираните към момента са 164, съобщи в Нова Загора Ваня Рътарова от Надзорния комитет по проект „Земите и горите на орела“. В Държавното горско стопанство - Нова Загора от 23 до 25 ноември се провежда заседание на комитета, съобщиха от Югоизточното държавно предприятие (ЮИДП) - Сливен, които са партньори по проекта.
По думите на Рътарова това нарежда страната ни на едно от челните места по опазване на вида в Европа.
Поставени са 5 фотокапана, които са направили 141 985 снимки. Те помагат на орнитолозите да разберат повече за вида, храненето и размножаването му. На 10 птици са поставени и предаватели, за да се следи и миграцията им.
Както БТА съобщи, партньорите по проекта от ЮИДП се включиха в обучения на ловци за опазването на защитената птица.
Основната цел на проекта е дългосрочно опазване популацията на малкия креслив орел чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови такива. Финансирането е по програмата LIFE на Европейския съюз.