Общинските съветници в Силистра решиха да закрият основното училище "Св. св. Кирил и Методий" в село Брадвари. Това се случи на проведеното днес редовно заседание на местния законодателен орган. Според решението учебното заведение трябва да спре работата си от 1 юли следващата година.
В мотивите към докладната, внесена от кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов, се посочва, че повече от 20 години в училището се сформират маломерни и слети паралелки. Направеният анализ за последните десет години показва, че част децата отпадат от образователната система още в предучилищна възраст.
В докладната се посочва още, че предвид политиката на общината за съхраняване на образователните институции в малките населени места, с решения на общинския съвет, са осигурени 236 251 лв. за училището извън определените по стандарт.
През настоящата 2022/2023 учебна година по данни в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/ в училището се обучават 28 ученици, разпределени по паралелки от 1 до 7 клас. Сформирани са една самостоятелна маломерна и три слети маломерни паралелки.
За правоприемник на движимото и недвижимото имущество на училището е определено Обединено училище „Св. Климент Охридски“ в село Професор Иширково.