Административият съд в Русе отмени финансова корекция в размер на 94 784.64 лева, наложена от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството на Община Борово. Санкцията бе по проект за трансгранична свързаност между Гюргево и Борово, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020. 
Според Управляващия орган на програмата имало нарушения по проведената процедура за възлагане на обществена поръчка на фирма „Бест Технолоджи - ТГ“ ООД, касаещи методиката за оценка на квалификацията на ангажираните с проекта експерти. Съдът обаче не приема тези доводи и определя условията на обществената поръчка като изпълняващи принципа за осигуряване на реална конкуренция. Затова отменя наложената санкция.
Решението на русенските магистрати подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.