Конкурсните условия за отдаване под наем на общински терен, върху който да се изгради мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци, ще бъдат гласувани на предстоящата общинска сесия. Част от предлаганите критерии са кандидатите да инвестират най-малко 200 000 лева в проекта, а реализирането му да е факт най-късно 6 месеца след като победителят сключи договор с Общината. В условията е посочено още, че минималната наемна цена ще е в размер на 1376.76 лева без ДДС за година. Инвеститорът ще трупа точки и в зависимост от броя работни места, които ще разкрие. Към него ще се предяви и условието таксата, която ще събира за депонирането на строителни отпадъци, да не е по-висока от 8 лева на тон. Тази цена важи за целия срок на договора. Рециклираната смет пък ще се влага в нови строителни обекти, каквито са разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.
Причина за привличането на инвеститор, който да рециклира обемните строителни отпадъци, е ежегодното нарастване на отчисленията към Министерството на околната среда и водите. Наред с високата такса, която тази година е 15 лева на тон, а догодина нараства до 35, все повече намалява и мястото в клетките за отпадъци на сметището. Освен това хората плащат и по лев такса на Общината. Затова и все по-предпочитан изход става изхвърлянето на боклук на нерегламентирани места, което може да не е редно, но пък не е скъпо.