Средната заплата в област Русе се увеличава с 94 лева от началото на годината и със 180 лева спрямо година по-рано, показват данните на националната статистика. През третото тримесечие на тази година средното брутно възнаграждение достига 1420 лева или чисто 1102 лева след удръжките. Увеличението от началото годината е със 7%, а спрямо година по-рано - с 14,5%. През юли средната брутна заплата е 1429 лева, а през август - 1392 лева, а през септември - 1437 лева. 
Увеличението на доходите на работещите изглежда много прилично в сравнение с предходните години, но все още не може да покрие нарасналите заради инфлацията разходи. От началото на годината инфлацията е 14%, а спрямо септември 2021 г. - 18,7%. Което означава, че покупателната способност на средният русенец намалява и заплатата му стига за все по-малко неща.
В областната класация по размер на заплатите Русе остава на девета позиция. Най-високи са заплатите в столицата София (2390 лева), София област (1618 лева) и Враца (1614 лева).
През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата в страната e 1743 лв. Спрямо същия период на миналата година в обществения сектор тя нараства с 12.5%, а в частния - с 15.4%.