Министерският съвет предложи вчера на президента Румен Радев да издаде на Указ за награждаване на проф. д-р Красимир Гигов с орден „Стара планина“ без лента - първа степен, без мечове, за изключително големите му заслуги за развитието на системата на здравеопазването, медицинското образование, науката и практиката в Република България.
Проф. д-р Красимир Гигов е роден на 25 юли 1943 г. в Русе, завършва висше медицинско образование във Военномедицинския институт, София, има две медицински специалности - „Военна токсикология“ и „Организация на медико-санитарната защита“. Получава научна степен „доктор по медицина“ през 1985 г., научна степен „доцент“ през 1989 г., а през 2016 г. придобива научна степен „професор“.
Професионалният му път започва като ординатор във Военна болница, гр. Русе, а през 1976 г. е назначен като асистент във Военномедицински институт, гр. София.  От 1984 г. е началник на отделение в сектор „Медицинска защита“ във ВМИ-София, а от 1989 г. е началник на сектора. През периода 1990-1997 г. е началник на създадената за първи път в страната самостоятелна катедра „Медицина на катастрофите“, като от 1992 г. до 1994 г. е назначен и за заместник-началник на Военномедицинска академия по учебната и научната част. По негово предложение е създаден Военномедицинският отряд за бързо реагиране (ВМОБР).
През 2010 и 2011 г. е главен секретар на Секретариата на Българския червен кръст, а в периода 2012-2017 г. е назначен за негов генерален директор. От януари 2019 г. до момента е генерален директор на БЧК.
Проф. Гигов има над 160 публикации, от които 4 учебника в съавторство. Той е основоположник на специалността „Медицина на бедствените ситуации (медицина на катастрофите)“, която подготвя медицински специалисти за адекватно и ефективно медицинско обслужване на населението при ядрени, химически и промишлени аварии, природни бедствия, терористични актове и др.