Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през септември в област Русе намалява на 4,2%. Спадът на годишна база е с 0,5 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през септември 2022г. е 4,2%.
Регистрираните безработни от област Русе (в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово) през месеца намалява - 4291, което е със 147 лица по-малко спрямо месец септември и с 570 лица или с 11,7% по-малко в сравнение с година по-рано. 
През септември в областта са регистрирани нови 511 безработни - с 43 по-малко от предходния месец. Започналите работа през месеца регистрирани безработни са 399.