Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на мантинели по републиканските пътища на територията на Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Срокът е за 3 години. Индикативната й стойност е 42 250 000 лв. без ДДС. Поръчката обхваща поддръжката на мантинелите на 496 км пътища в Русенско, от които 109,5 км първокласен път.
Кандидатите могат да подават офертите си до 7 ноември 2022 г.