Открива се процедура за приватизация на ДКЦ-2, бившата Трета поликлиника. Предложението влиза за одобрение в Общинския съвет.
Сградата на медицинското заведение ще се продава като цяло и ще запази предназначението си. С предишно  решение на съветниците капиталът на дружеството беше увеличен с 1 988 188 лева, стойността на общинската част. Общият капитал е 2 136 993 лева.
Надеждите на общинарите са, че ще се яви голям инвеститор, който да направи от имота модерно болнично заведение.