"На нож" е заглавието на филм, посветен на 100-годишнината от Балканската война, който ще бъде показан на 3 декември 2012 г. (понеделник) от 18 часа в зала "Княз Александър I" на Регионалния исторически музей в Русе.
Сценаристи на филма са Антоан Тонев и Радослав Тодоров, режисьор - Борис Грозданов. На представянето на филма ще присъстват продуцентите Петър и Росен Теодосиеви.
Филмът е замислен да предложи съвсем нов поглед на събитията от 1912 г. Направен е опит за обобщаване на информацията за войната. Акцентира се върху духа на българската армия и българския войник, представени са гледните точки на всички балкански страни за събитието, както и отзвука му в Европа. Във филма участват изтъкнати наши учени, занимаващи се с новата ни история, автори на изследвания върху Балканските войни: историците академик Георги Марков, проф.Димитър Гоцев, доц. д-р Лизбет Любенова - Институт за исторически изследвания към БАН, доц. д-р Веселин Янчев - Исторически факултет на Софийски университет, както и полк.доц.Станчо Станчев - ръководител на Център за военна история и поуки от практиката при Военна академия "Г.С.Раковски", о. р. полк. Марко Златев - доктор на историческите науки, доцент по военна история в НВУ ДВасил ЛевскиФ, подполк. инж. Евгени Пенчев - командир на курсантски батальон на НВУ.
В полунощ на 5 октомври 1912 г. цар Фердинанд издава Заповед № 15 за преминаване границата и навлизане на българските войски в Източна Тракия. Призори на юг потеглят стотици хиляди български войници. От Одрин до Бургас и от Дунава до Бяло море звучи стряскащият поздрав "Честита война!". Въодушевени, частите на Българската войска минават границата между Царство България и Османската империя в опит за осъществяване на дълго желаното национално обединение.