Кметовете на кметства и кметските наместници в общината вече задължително ще се изказват пред местния парламент по въпроси, свързани с населеното място, което те управляват.
Досега правилникът на Общинския съвет определяше, че това става по тяхно желание. Председателят на местния парламент Васил Пенчев обаче предлага поправката, защото условният регламент в документа противоречи на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Според закона кметовете на кметства и кметските наместници задължително трябва да се изслушат, независимо дали са поискали това, или не. Промяната предстои да се гласува на сесията този месец.