Русенският производител на електромобили „Син карс Индъстри“ изглежда ще срещне трудности да набере допълнителен капитал, необходим му за изграждане на завода на фирмата в Гюргево. За да си осигури нужния му финансов ресурс, дружество провежда операция по увеличение на капитала като предлага на фондова борса права за записване на акции от новата емисия. Продажбите обаче вървят вяло. 
Преди месец и нещо Съветът на директорите на русенската „Син Карс Индъстри“ взе решение за увеличаване на капитала на дружеството с 15 613 188 лева. За целта ще бъдат предложени 13 695 779 нови акции с емисионна цена 1,14 лева. Предлагането ще се счита за успешно ако бъдат записани поне 2 500 000 акции. А досега са продадени права само за 47 170.
Както „Утро“ предположи още преди месец, емисионната цена от 1,14 лева не изглежда привлекателна за дребните инвеститори, въпреки блестящите перспективи за грандиозни печалби, рисувани от мениджмънта на фирмата в лицето на Росен Даскалов. За малките борсови играчи не е ясно защо някой би записвал нови акции по 1,14 лева вместо да си купи от досегашните, които се търгуват под 1 лев. Това би имало смисъл само за сериозни инвеститори, които иначе няма откъде да купят милиони акции и са готови да платят за тях със съответната надценка. Ако такива има, то по някаква причина те не бързат да подават оферти.
Правата, с които могат да се запишат нови акции от увеличението на капитала, ще се търгуват до 28 октомври, така има още седмица време. Но, както изглежда, за да е успешно увеличението на капитала, е необходимо сериозно участие на мажоритарния акционер в лицето на Росен Даскалов.
Както „Утро“ писа, инвестицията на „Син карс“ в Гюргево ще бъде в размер на 5,59 млн. евро. Първоначално заводът ще има капацитет да произвежда до 3000 автомобила годишно, работещи на една смяна. При увеличени поръчки производствената линия може да произведе до 9000 машини, работещи на три смени. Компанията предпочете съседна Румъния пред Русе за основното си производство, тъй като оттатък Дунав можа да си осигури нужния голям терен срещу символичен наем.
Кметът на Гюргево Адриан Ангелеску и председателят на Окръжния съвет Думитру Беану дойдоха в Русе на работна среща, свързана с изграждането на завод за електрически автомобили в Гюргево, съобщиха вчера от „Син Карс Индъстри“. По покана на управителя на компанията Росен Даскалов те разгледаха русенската база и обсъдиха местоположението на бъдещото производство в Гюргево, което ще бъде разположено върху площ около 90 хектара в близост до митницата.