Екипи от Германия, Румъния и България монтират в „Медика Русе“ дългоочаквания ултрамодерен ядрено-магнитен резонанс „Siemens Magnetom Sola“, съобщиха от университетската болница. 
Апаратурата е една от малкото в България с най-високото ниво на оборудване. Разполага със система за изкуствен интелект, която позволява автоматичното откриване на проблемните зони на пациента и минимизира рутинните задачи по време на изследването. Така се съкращава и неговата продължителност.
Ядрено-магнитният резонанс (ЯМР) е методика, която не използва рентгенови лъчи, а с помощна та радиовълни предоставя детайлнна анатомична и физиологична информация за органи и структури в тялото.
Отделението по образна диагностика в „Медика“ разполага със специалисти, преминали обучения и курсове за работа с технологията във водещи софийски клиники.
Новата апаратура е само част от иновативните технологии в комплекса по образна диагностика, в който инвестираме в името на подобряване качеството на предлаганите услуги, посочиха от лечебното заведение и обещаха повече подробности за възможностите на апарата след приключването на монтажа му. Очаква се той да заработи за пациенти в средата на ноември.