Консултативен център „Ориентирани към бъдещето“ към ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ стартира нова пилотна програма, която да отговори на нуждите на юноши между 15-18 годишните по отношение на техния „избор, цел и посока“, за да осъзнаят своя потенциал на база умения и интереси, и открият своето призвание. Програмата е резултат от съвместната работа на ръководството на училището и „Булмаркет Груп“, в лицето на г-н Станко Станков, който финансира ремонта и обзавеждането на настоящия кабинет. Помощта, обаче, не е само финансова, защото г-жа Мартина Георгиева, директор „Човешки ресурси“ в „Булмаркет“, оказва пълно професионално съдействие относно някои модули в програмата. Това е добър пример как частния бизнес и образованието, в този случай с Първото частно училище могат да доведат до добри резултати, в полза на децата.
Целта на програмата е предоставянето и използването на различен подход за определяне на кариерните предпочитания на младите хора. Еднакво силния интерес към различни професии през юношеството, несъвместимостта между личностните черти и средата не трябва да обезкуражават младите хора. Напротив, задълбоченото самопознание и по-обширното проучване на тази среда са основополагащи за формирането на личностния стил при избора на следващата стъпка.
В комфортна среда, чрез обсъждания и работа по отделните теми, ще потърсим отговор на въпроса: „Какви са силните страни и умения на всеки и коя е точно областта, в която той или тя биха открили тяхната професия от бъдещето“. Това предимство отличава центъра от други подобни структури.
Програмата обхваща 30 теми, които в по-голямата си част имат практическа насоченост. Основната роля на лекторите ще е да насочват участниците в техните индивидуални проучвания и задачи. Теоретичният материал следва стъпките в изграждането и надграждането на визията на юношите за тяхната бъдеща професионална ориентация. 
Нашето мото е: „Изборът днес поставя цел! Целта следва посока, а това само по себе си е победа!“.