10 271 са пенсионерите в Русенско, които продължават да работят. Това става ясно от данните на НОИ за броя на служебно преизчислените пенсии в областта, което се прави всяка година. При 100,3 хил. заети, които отчита статитстиката, това означава, че всеки десети работещ получава двоен доход - и заплата, и пенсия. Но същественто тук не е това, а фактът, че ако всички тези над 10 хил. души изведнъж решат, че повече не им се работи, на трудовия пазар ще настане истински катаклизъм
Преизчисляване на пенсиите с допълнително придобития осигурителен стаж от лицата, влиза в сила от 1 април всяка година. То се извършва въз основа на данните, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица за времето до 31 декември предходната година и налични в информационната система и регистрите на НОИ към 1 март. От три години такова преизчисляване се прави служебно, без да има нужда пенсионерите да подават заявления както се изискваше по-рано. 
Данните на Националния осигурителен институт показват, че в областта продължават да работят 7479 пенсионирани с необходимите стаж и възраст, 2759 с инвалидна пенсия поради общо заболяване и 33 пенсионирани поради трудова злополука или професионална болест. 
И броят на работещите пенсионери расте всяка година. През миналата година те бяха 8606, а през 2020 г. - 6358. Увеличението с около 4 хил. души компенсира донякъде намаляващия брой на населението в трудоспособна възраст и помага на фирмите, които изпитват остра нужда от допълнителен персонал.