Автобус паркира незаконно вечер, 
а сутрин пречи на съня на хората

Здравейте, г-н кмете!
Пиша по повод една нередност на ул. „Даме Груев“ 64, между блоковете 20 и 33: един и същ шофьор паркира поне един автобус (понякога едновременно до 3) на забранено за паркиране място, установено със знак „Забранено паркирането 150 м. след знака“. Проблемът е, че паркирането или тръгването на автобус се случва и в ранните сутрешни часове между 4 и 6 часа и това нарушава съня на хората в бл.33, вх.В., тъй като двигателите на автобусите вдигат голям шум докато се форсират, за да загреят. Два пъти съм подавал данни и снимков материал в КАТ, но нямам обратна връзка и случаят не е разрешен. Има вероятност да е съставен акт на някой от автобусите, но това не променя ситуацията. Понякога автобуси се спират дори на спирката на градския транспорт въобще (предпоследна спирка на тролеите в посока нагоре). Автобусите имат табели на фирми, има и такива без табели.
Описаният проблем е ежедневен. Моля да се вземат мерки тези автобуси да не нощуват на посочените места, само защото това е удобно на един шофьор, защото това не е място за паркиране на автобуси и това нарушава спокойствието и съня на живущите в бл.33.
Стилиян Аврамов

Разпоредих проверка на КООРС,
сигналът е препратен и в КАТ

Уважаеми г-н Аврамов, благодаря Ви за сигнала! Бих искал да ви уведомя, че съм разпоредил да бъде извършена проверка по случая от специализираното общинско звено КООРС и при установяване на правонарушение да бъдат наложени предвидените от закона санкции. Сигналът същевременно е препратен по компетентност и към органите на реда в лицето на Пътна полиция към ОД на МВР-Русе. Служителите на КАТ се ангажираха също да направят проверка от своя страна и да предприемат действия спрямо правомощията си относно нерегламентираното паркиране на споменатите от Вас автобуси. 
Пенчо Милков,
кмет на община Русе