За десет години населението на област Русе е намаляло с 41 769 души или с 17.8% и към 7 септември 2021 г. наброява 193 483 души. Това показват окончателните данни от проведеното от 7 септември до 10 октомври 2021 г. 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. Те се различават съществено от предварително обявените през януари, когато бе съобщено, че в Русенско живеят 181 460 души. Промяната нагоре с 6,6% изглежда съществена, но някак от януари до октомври са преброени още над 12 хил. души.
Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789 души. Това е стопяване с 844 781 души, или с 11,5 процента за 10 години.
Намаляването на населението в нашата област със 17,8% на сто за десет години изглежда внушително, но Русе съвсем не води в тази печална класация. Най-много се топят областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). И дори столицата София, където се стича народ от цяла България, отчита спад с 1,3%.
По брой на жителите областта се нарежда на 12-о място и представлява 3.0% от населението на България. Жените са 100 941, а мъжете - 92 542 или 47.8% от населението на областта, като на 1000 жени се падат 917 мъже.  
23 823 или 12.3% са децата до 14 г., 117 929 или 61.0% са тези от 15 до 64 г., 51 731 или 26.7% на възраст над 65 години.
Град Русе остава на пето място в страната със 124 787 жители
Областният град Русе е със 124 787 жители към 7 септември 2021 г., което го нарежда на пето място в страната след София, Пловдив, Варна и Бургас. Тук е съсредоточено 64.5% от населението на областта. Претендентът за петата позиция Стара Загора остава шести, въпреки че предварителните нагласи бяха, че ще успее да направи крачка напред.
Към 7 септември 2021 г. в област Русе населените места са 83, от които 9 градове и 74 села. В градовете живеят 149 876 души или 77.5%, а в селата 43 607 души или 22.5% от населението на областта. 
В периода между двете преброявания от 2011 и 2021 г.  населението в градовете е намаляло с 30 450 души или с 16.9%, а в селата със 11 319 души (20.6%).
Село Николово с население колкото две трети от община Борово
6 са селата с по-малко от 100 жители в областта - Пет кладенци, Пепелина, Широково, Церовец, Черешово и Беляново, от които най-малкото населено място с едва 28 жители е с. Пепелина. Най-голямото село е Николово - 2879 души. 
С най-много жители е община Русе - 141 356. Община Борово е с население едва 4068 души, тя е и рекордьорът по отрицателен прираст - за десет години се стопява с точно една трета или 33,3%.
Гъстотата на населението по общини варира от 15.5 души на кв. км за община Иваново до 248.8 души за община Русе.
Хората в областта прогресивно застаряват
Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.
Към 7 септември 2021 г. населението в трудоспособна възраст е 56,9% (15-64 г.). 13.2% са на възраст до 14 г., а тези над 65 г. - 29.9%. За сравнение през 2011 г. населението в трудоспособна възраст е било 61.1%, това в под трудоспособна - 12.8% и над трудоспособна - 26.1%. 
Коефициентът на възрастова зависимост в област Русе е 64, т.е. на 100 човека във възрастовата група 15-64 навършени години се падат 64 лица под 15 и на 65 и повече години. Това съотношение е по-неблагоприятно от средното за страната, което е 60,2. Така че един работещ трябва да издържа все повече неработещи - деца и пенсионери.
Това съотношение е най-благоприятно в областите София (столица) (52.0), Благоевград (55.7) и Варна (56.8), а най-неблагоприятно е в област Видин (75.4).
Същото показва и коефициентът на демографско заместване (съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст на 15-19 години и на излизащите от трудоспособна възраст - 60-64 години). За Русе това отношение е 54, тоест подрастващите, започващи работа, заменят едва половината от излизащите в пенсия. Което обяснява все по-големите трудности, които срещат работодателите в осигуряване на нужната им работна ръка.
И по този показател Русе изостава от средното ниво в страната, което по данните от Преброяване 2021 е 61. Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София (столица) (70). В две области коефициентът на демографско заместване е под 50 - Смолян (41) и Кърджали (46).
Над 1000 чужденци живеят в региона
Към 7 септември 2021 г. в област Русе 192 343 лица или 99.4% от населението са с българско гражданство. Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта, са 213, а на страни извън ЕС - 756 лица. От държави в Азия са 121 лица, държави в Африка - 13, в Северна Америка - 8, държави от Карибски басейн, Южна или Централна Америка - 8. Без гражданство са 12 лица и за 9 гражданството не е посочено.