Двадесет и трима отличници и седемдесет и шест първенци на специалности получиха дипломите си от ректора на Русенския университет академик Христо Белоев на тържествена церемония, п осветена на изпращането на 967 абсолвенти от випуск 2022 на университета. Тя бе водена от зам.-ректора по учебната работа проф. д-р Пламен Кангалов. 
„Вярвайте в себе си и следвайте смело мечтите си, защото сте способни да ги постигнете! Никога не забравяйте пътя към родната Алма Матер“, пожела на дипломираните млади специалисти акад. Белоев.
„Да си отличник не е само академично постижение, а набор от качества, както и лична отговорност. Пожелавам ви да намерите чувството на удовлетворение и да не спирате да се уповавате на него през целия ви професионален път“, обърна се към абсолвентите кметът на Русе Пенчо Милков.
От името на първенците-магистри приветствие към абсолвентите произнесе магистър инженер по електроника Георги Димитров, специалност „Електроника“, дипломиран с пълно отличие, първенец на випуска сред абсолвентите от техническите специалности.
Ангел Иванов, завършил с пълно отличие специалност „Растениевъдство“, благодари от името на своите колеги бакалаври на преподавателския състав на Русенския университет - „Благодарим ви, ние винаги ще помним това, което направихте за нас!“.         

Почти половината от завършилите медицински сестри вече са в „Медика“

Почти половината от медицинските сестри, които в петък получиха дипломите си за медицински сестри от Русенския университет, вече работят в структурата на Лечебни заведения „Медика“. 23-те нови попълнения са част от един от стълбовете на здравеопазването в Русе познават „Медика“ още от студентските си стажове.
Вие сте гръбнакът на здравната система и сте  специалистите, които стоят най-близо до пациента, като наред с това сте съществената спойка в работата на колектива. Благодаря на всички, обърна се абсолвентите, административният директор на групата лечебни заведения „Медика“ Алисе Муртезова.