Д-р Пенка Каменова е завършила Английската гимназия в Русе, а след това и Медицинския институт в Плевен. Дипломира се през 1985 г. и започва работа като участъков лекар към Трета поликлиника. След изява в регионалния кръг на националния конкурс „Млад медик“ с разработка по темата за исхемичната болест на сърцето тя прави впечатление на специалистите във Функционално и кардиологично отделение на тогавашната Окръжна болница и те я канят да започне работа при тях. През 1991 г. взема специалност „Вътрешни болести“, а три години по-късно и специалност „Кардиология“. Вече 7 години д-р Каменова е началник на отделението по кардиология в Университетска болница „Канев“.
Тя е един от първите русенски лекари, които са специалисти по ехокардиография. Първите апарати за ултразвуково изследване на сърдечно-съдовата система идват в Русе през 1991 г. и оттогава до днес ехокардиографията си остава професионалната страст на д-р Каменова.
По повод вчерашния Световен ден на сърцето в УМБАЛ „Канев“ бяха организирани консултации с кардиолози. 20 души преминаха преглед и при немалка част от пациентите беше установена необходимост от допълнително ехографско изследване за точна диагностика.

- Д-р Каменова, вчера за поредна година отбелязахме Световния ден на сърцето. И с всяка изминала година тази инициатива на Световната сърдечна федерация става все по-актуална, тъй като сърдечно-съдовите заболявания са първи по смъртност не само у нас, а и по света. Разкажете как се е родила идеята за този световен ден.
- През 1999 г. Световната сърдечна федерация, съвместно със СЗО обявява началото на инициативата Световен ден на сърцето. Идеята за това ежегодно събитие принадлежи на Antoni Bayes de Luna, президент на Световната федерация на сърцето през периода 1997-1999 г. В началото то се е провеждало всяка последна неделя на месец септември и за пръв път се е състояло на 24 септември 2000 г. Целта е да се обърне внимание на обществото и да се повиши неговата информираност за разпространението и
значимостта на сърдечно-съдовите заболявания, както и за възможностите за тяхната превенция
От първия Световен ден на сърцето Световната федерация на сърцето, неправителствена организация, базирана в Швейцария, продължава да спонсорира и да инициира това събитие, като определя темата, събира и разпространява информация за сърдечно-съдовите заболявания и начините за предпазване от тях. В тази връзка се провеждат концерти, публични дебати, образователни беседи, безплатни прегледи, спортни инициативи, разпространяват се листовки и плакати
с цел повишаване на масовата информираност на населението и мотивирането му да прилага препоръките
за превенция и ранно откриване на рисковите фактори. В допълнение медицинските организации и научните общества, международни изследователски организации участват активно за превръщането на Световния ден на сърцето в ефективен метод за разпространяване на информация за сърдечно-съдовите заболявания.
 Темата на Световния ден на Сърцето всяка година е различна, като първата е била „Физическа активност“, и цели да акцентира върху определен проблем, така спомага всеки да идентифицира своите индивидуални рискови фактори от сърдечно-съдово заболяване. Темата на тазгодишното събитие бе „Нашата планета - нашето здраве“ и се подкрепя от Дружеството на кардиолозите в България.
- Кои са основните причини за глобалното разпространение на сърдечно-съдовите заболявания?
- Сърдечно-съдовите заболявания са най- разпространената причина за смърт в световен мащаб
Преобладаващата част от смъртните случаи се дължат на коронарната болест и мозъчния инсулт
Въпреки че сърдечно-съдовите заболявания са често смятани за присъщи за хората в развитите страни, където обездвижването е характерно за начина на живот, повече от 80% от смъртните случаи от тези заболявания настъпват в средно и слабо развитите държави. Най- разпространените причини за заболявания на органите на кръвообращението са неправилно хранене, липса на движения и тютюнопушене. Това са фактори, които подлежат на контрол - т.н. модифицируеми рискови фактори. Така че и в слабо развитите страни, където липсват често ефикасни програми за здравни грижи и профилактика, преобладаващата част от тези заболявания подлежи на превенция. Не бива да се подценява и ефектът на сърдечно-съдовите зболявания върху икономиката на държавите поради високите цени на лечението и загубата на работоспособност на населението, засегнато от тях. 
- Вашето отделение „Кардиология“ отскоро разполага с нов, модерен апарат за ехокардиография, който ще ви помага за прецизна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания. Разкажете, моля, какви функции на сърдечно-съдовата система ще бъдат изследвани с него.
- Щастливи сме, че отделението ни разполага с този нов апарат за ехокардиография.
Апаратът е от най-висок клас, като са използвани най-новите постижения на ехокардиографската методика
Производител е фирма „Дженерал Електрикс“. Апаратът е снабден с триизмерна трансторакална и трансезофагеална сонда. На него могат да бъдат оценявани прецизно: 
Функция на камери и предсърдия на сърцето в покой и при натоварване;
Миокардна механика и движение на сърдечната стена;
Функция и морфология на клапите;
Морфология на сърдечните кухини;
Миокардна маса;
Работа на миокарда;
Контрастно изследване на сърдечните кухини и миокард;
Морфология на сърдечната обвивка и съдовете.
Тези нови методики ни помагат в диагностиката на: 
Исхемичната болест на сърцето за откриване на жизнеспособен миокард, големина на инфаркта
лошо кръвоснабдявани зони от миокарда с потенциал за възстановяване след реваскуларизация.
Прецизна оценка на клапния апарат при придобити клапни сърдечни пороци с оглед определяне на момента за оперативно лечение, както и следоперативно проследяване.
Оценка на клапни вегетации, туморни формации и тромби на сърцето.
Оценка на изкуствени клапи, протези и имплантируеми електроди на сърцето.
Оценка на възпалителни заболявания и редки заболявания на миокарда, болести на перикарда
Прецизна оценка на функцията на дясната камера при белодробен тромбоемболизъм или хронична белодробна артериална хипертония.
Оценка на вродени сърдечни малформации при възрастни
Точността на диагностиката с тази апаратура е сравнима с точността на ядрено-магнитния резонанс
който е златен стандарт, но много по-скъпа и трудно достъпна методика.
Именно на този апарат ще бъдат планирани за преглед пациенти, преминали през преглед от кардиолог във вчерашния Световен ден на сърцето за по-прецизна оценка.

Силвия ДИМИТРОВА