Повече от 130 000 души са посетили Екомузея с аквариум в Русе от откриването му преди осем години, съобщи уредникът в отдел „Природа“ към Русенския музей Венцеслав Петков.
Чужденците, разгледали културния институт, са над 10 000. 
„Специално внимание в експозицията е отделено на праисторическите животни. Представен е макет на космат мамут (Mammuthus primigenius) в реални размери. Изложена е и единствената в света най-цялостно запазена долна челюст от друг вид мамут - Mammuthus rumanus“, обясни Петков. 
Наред с постоянните експозиции Екомузеят показва множество гостуващи изложби, инсталации и проекти, свързани с опазването на растителните и животинските видове. Той е и място за организиране на лекции, дискусии, представяне на книги и ателиета.
Екомузеят, Природонаучният музей в Пловдив и Аквариумът във Варна обединяват сили в привличане на нови посетители, каза още Венцеслав Петков.
За целта ще бъдат създадени информационни точки. Интерактивните киоски ще бъдат поставени на видно място във всеки от трите музея и ще представят видеоматериали за другите два културни института. 
„Така хилядите посетители на Екомузея в Русе ще се превърнат в потенциални посетители на поне още два музея. Общата цел е да се привлекат, задържат и развият нови аудитории, която налага обединяване на сили, развиване на нови партньорства“, обясни Петков. 
За всеки от трите музея ще бъдат заснети кратки видеа, които ще представят по пет различни зали или отдели на дадения културен институт. 
„Когато посетителите на другите два музея видят видео представянето, те биха посетили при следващо пътуване някой от тези музеи“, обясни Петков. 
Предвижда се в края годината информационните точки да бъдат на местата си в трите музея и да функционират.
Инициативата е по проект „Аз гарантирам за теб“, финансиран по Национален фонд „Култура“.                У